Herstelzorg Heuvelland
... huis voor groei

Herstelzorg Heuvelland zorgt voor opvang met brede ondersteuning bij het vergroten van de zelfstandigheid van haar cliënten. Onze zorg is gericht op het voorbereiden van de cliënt op een zo zelfstandig mogelijk bestaan midden in de maatschappij. Hierbij stimuleren we de ontwikkeling van de capaciteiten van de cliënt, want voor blijvend herstel is vooral voldoende eigen kracht nodig. 

Herstelzorg Heuvelland is in 2020 in eerste instantie begonnen met de opvang van middelen- en gedragsverslaafden. Na de klinische behandeling is vaak nog overbrugging met voorbereiding op de maatschappij nodig. We zorgen natuurlijk voor naadloze aansluiting op de eerdere behandeling en eventuele nazorg.

Beschermd wonen en herstelzorg

Ons safehouse is bedoeld voor cliënten met zorgindicatie die tijdelijk een veilige omgeving nodig hebben of als laatste stap in een re-integratieproces, bijvoorbeeld bij herstel van middelen- en gedragsverslaving. De cliënt wordt, met tijdelijk wonen onder begeleiding, voorbereid op terugkeer in de maatschappij. De behandeling tijdens het verblijf bij Herstelzorg Heuvelland wordt altijd in samenspraak met de cliënt ingevuld. Ons maatwerk bestaat uit brede ondersteuning bij persoonlijke ontwikkeling en zelfstandig wonen, en uit groeps- en individuele therapieën, waarbij ook familie en partners betrokken kunnen worden om de slagingskans te vergroten. 

Naast ons safehouse bieden we langdurig begeleid wonen aan, hiermee vervullen we de behoefte van een zeer beperkt aantal cliënten die gebaat zijn bij prikkelarm wonen in een abstinente omgeving.

Zorgdomein Wilderberg

Herstelzorg Heuvelland biedt onderdak in Zorgdomein Wilderberg, midden in het Limburgse Heuvelland. De rust en ruimte in en om dit voormalige klooster zorgen voor een veilig gevoel en een juiste focus op herstel. In deze oase van rust is het eenvoudiger weg te dromen, de problemen of het verleden in een ander perspectief te plaatsen en positief met de toekomst bezig te zijn. Ook de dagelijkse ondersteuning en persoonlijke begeleiding tijdens dit herstel passen perfect bij deze stimulerende en veilige omgeving. 

Kwaliteit

Herstelzorg Heuvelland is een nieuwe organisatie die een hoge kwaliteit nastreeft, dit is in 2021 bevestigd door de certificering van ons bedrijfsproces. En we blijven ons natuurlijk verbeteren in allerlei praktische zaken en in onze kwaliteit. De mening van onze bewoners telt ook mee, naast dagelijks contact hebben we een participatieoverleg met onze (ex-) cliënten. Informatie over het participatieoverleg en over onze klachtenregeling is hier te vinden.

 
E-mailen
Map
Info