Herstelzorg Heuvelland
... huis voor groei

Herstelzorg

In het kort is herstelzorg alle zorg ten behoeve van herstelprocessen van cliënten en heeft als doel de cliënt te helpen zoveel en zo goed mogelijk voor zichzelf te zorgen. Het resultaat is gericht op het herontdekken van een betekenisvol leven met normale sociale relaties en het betrokken zijn bij de maatschappij.

Onze hulpverleners zijn altijd positief en hoopgevend gestemd en bieden veel aandacht zonder op de voorgrond te treden of de regie te nemen. Onze hulpverlening moet perfect aansluiten bij de problematiek en het proces begint natuurlijk bij het verlichten van problemen of lasten van de cliënt. Tegelijkertijd stimuleren we alle mogelijkheden voor herstel door de cliënt zelf of door familie en belangrijke anderen uit de directe omgeving.

Herstel is een bijzonder persoonlijk stuk maatwerk met veranderende opvattingen, gevoelens, doelen, rol en waarde van de cliënt. We stimuleren het streven naar een nieuwe betekenis en zin in het leven, terwijl de cliënt over het verleden of een eventuele aandoening heen groeit. Het proces moet leiden tot het beter in staat zijn te geven en te nemen, en tot meer voldoening en hoop, ondanks het verleden of aanwezige beperkingen.

Als er sprake is van een eerdere klinische behandeling, voor bijvoorbeeld middelen- en gedragsverslaving, zorgt Herstelzorg Heuvelland er natuurlijk voor dat onze behandeling daar op aansluit.

Kwaliteit

Herstelzorg Heuvelland is een nieuwe organisatie die een hoge kwaliteit nastreeft, dit is in 2021 bevestigd door de certificering van ons bedrijfsproces. En we blijven ons natuurlijk verbeteren in allerlei praktische zaken en in onze kwaliteit. De mening van onze bewoners telt ook mee, naast dagelijks contact hebben we een participatieoverleg met onze (ex-) cliënten. Informatie over het participatieoverleg en over onze klachtenregeling is hier te vinden.

 
E-mailen
Map
Info